Sites


OpenStreetMapAyiti

Yon lide sou liv sa a

Liv sa a fèt pou moun ki renmen katografi epi ki fèk rantre nan aktivite sa, men ki poko konnen OpenStreetMap. Gran konesè OSM yo prale bay plis enfomasyon nan de (2) dènye seksyon yo.

Ouvraj sa a se yon tradiksyon plizyè moun te fè nan lokal Ayiti kominotè a soti 03 pou te rive 07 Desanm 2012. Moun ki te patisipe nan kokenn chenn travay sa se: Samuel Paul ALCÉ, Judith Cerisier, Waguens Acé, Jean Bully Prophete, Jean Junior Neptune, Waikhell James Barthélemy, Rémy Schneider epi Anne Goldenberg ki te reprezante Floss Manuals Francophone.

Men objektif liv sa a:

  • Swete ou byenvini nan zafè katografi
  • Fè ou fè konesans ak moun ki ap kontribye nan OpenStreetMap yo
  • Bay bon jan eksplikasyon sou fondman kontribisyon pwojè  OpenStreetMap yo
  • Prezante zouti , kèk ti trik ak itilizasyon OpenStreetMap yo
  • Pwopoze yon dokiman gratis pou kominote a kapab modifye li lè li mande sa.
  • Nou espere ou ap li liv sa ak anpil kè kontan. Pa bliye bay kontribisyon pa ou sou entènèt la pou liv sa kapab vin pi bon chak jou. Ou ap jwenn tout enfomasyon ou ap gen bezwen sou http://fr.flossmanuals.net/openstreetmapayiti/. Nou espere konte ou pami moun ki nan kominote sa a e ou ap kontan antre nan ekip sa a.

Editè: Floss Manuals Francophone 

Tèm: Katografi kolaborativ, open data, enfomasyon gratis.

Rezime: Liv sa a genyen anndan li: kisa katografi kolaborativ la ye avèk OpenStreetMap. Li bay eksplikasyon tou sou kominote kap itilize enfomasyon OpenStreetMap yo, teknik pou modifye kat yo, Aplikasyon katografik mobil ak yon sèvè web ki fèt pou fini kat la.

Tip dokiman: Manyèl kolektif

Lisans:  Creative commons BY-SA

Lang: Kreyòl, Tradiksyon nan vèsyon fransè: OpenStreetMap. 

 

Il y a une erreur de communication avec le serveur Booktype. Nous ne savons pas actuellement où est le problème.

Vous devriez rafraîchir la page.